Articles

Affichage des articles du mai, 2015

YONA

Image
Écouter le titre ici


LA CHANSON 5. YONA 
I.Yona alitumwa kwenda ninawe aka ubiri neno la Mungu lakini alipanda merikebuni aka kimbia kwenda tarisisi. (2) REF: Yona eh, Yona eh, Yona mbona umehasi. Yona eh, Yona eh ume acha agizo ya Bwana. (2)
DUO: Yona alitumwa kwenda ninawe aka kimbia kwenda tarisisi, Yona alizani amejificha mbele ya uso ya Bwana. (2) LEAD:Lakini Yona!, CHOEUR: umeji danganya. (4)
II.SOLO BASSE: Yona alitumwa kwenda ninawe kupasha injili, alipo panda merikebuni kwenda tarisisi, kasirani ya Baba mungu yalishuka juu ya yona, Mungu alituma pepo nyingi merikebu karibu na kuvunjika. DUO: watu wakalia sana kila mtu kwa mungu wake, yona naye alikuwa akilala mbavuni mwa merikebu, wali mulamusha yona wewe mbona umelala amka uombe mungu wako bahari iwe kimya kwetu. PAROLE:Walipo ona ya kwamba yona ali kimbiya toka uso wa bwana. Kisha waka mwambiya; Tutafanya nini, bahari iwe kimia kwetu?, naye aliwa jibu; nitupeni baharini hivi bahari itakuwa kimia kwenu.Walipo mtupa baharini, mungu …

YAHWE SALA

Image
Écouter le titre ici
LA CHANSON 8. YAHWE SALA
INTRO: Sala ndenge nayo, sala bikamwa nayo, Sala ndenge yolingi kati na bomoi nanga, Yahwe sala ah, yahwe sala ah, yahwe sala nayo eh, yahwe sala ah
I.CHOEUR: yahwe sala, yahwe sala (3), LEAD: Yahwe he, kati na mboka Congo, Yahwe, pona bana nayo Yahwe he!
-Yahwe kita, yahwe kita, yahwe eh, CHOEUR: yahwe kita, yahwe kita (3), LEAD: Yahwe he, kita kati na biso, kita osala ya minene, yahwe eh, yahwe eh!
-Molimo kita, molimo kita, molimo!, CHOEUR: Molimo kita, molimo kita (3), LEAD: molimo kita, kita kati na biso, tondisa biso nguya, kita kati na biso, molimo kita!.
-Moto nayo, moto nayo, moto nayo, moto! CHOEUR: Moto nayo, Moto nayo! (3), LEAD: Moto nayo, kitisa Moto nayo, Moto nayo, ezikisa nyonso ya satana, Moto nayo!
-Loboko na yo, loboko Na yo, loboko!, CHOEUR: lobokona yo, loboko Na yo (3), LEAD: loboko nayo, loboko ya ko sala minene, Loboko nayo,tanda loboko nayo kati na mboka Congo! INTRO 2: na landa yo yesu he, na landa yo masiya, Yonde Nzambe y…

ZUA LOKUMU

Image
écouter le titre ici
LA CHANSON N° 9. ZUA LOKUMU
I.Pona manso osali na bomoi nanga, Masiya nanga Papa kumisama Pona manso osali na bomoi nanga, Nkosi na yuda Papa zua lokumu. Réf.: Papa zua lokumu!, zua lokumu nzambe nanga papa zualokumu(2)
II.Nazangi eloko ya kopesanayo, Masiya nanga papa kumisama (2), motema nanga na pesi epayi nayo, bomoyi nanga se epayi nayo (2).
III.Nazalaki na tinate na miso nayo (Yesu) okiti awa nase kangola nga (2), libanga ya talo elombe mobali Masiya nanga Papa zua lokumu, kimia nanga nazui epayi nayo, mayele nanga ewuti epayi nayo.
IV.Nalapindayi na bomoyi nanga nako selela se yesu masiya(2), Elombe mobali Masiya nanga likonzi nanga yo elikia nanga, mboka na biso namaboko nayo Congo na biso topesi epayi nayo, sala ya minene na mboka na biso, sala ya minene masiya nanga.
V.BASSE: aleluya!, CHŒUR: amen, amen (xx) LEAD: yelelele, lelele, lelele eh, kumisama nayo nzambe na bomoi, netolama, aleluya aaah, aleluya, aleluya,(aleluya, idem…); Com.FIN…


VII.Traduction de la chan…

MON ADRESSE

Image
Écouter le titre ici


LA CHANSON 4. MON ADRESSE
I.Si l’on me cherche dans le camp de Satan, dans le camp des démons: on ne me trouvera pas. Si l’on me cherche dans le camp de Satan, dans le monde de ténèbres: on ne me trouvera pas. Et si l’on me cherche dans l’ambiance de ce monde, dans l’impudicité: on ne me trouvera pas. (2) Même si l’on me cherche dans l’impureté, dans l’ivrognerie: On ne me trouvera pas. (2) Je suis sanctifié par le sang de Jésus, je ne suis plus de ce monde pourtoujours.
REF: Car Je sais que ce monde passera mais la parole de Dieu ne passera et le nom de Jésus régnera pour l’éternité. (2)
II.Pour mieux me trouver, prenez mon adresse saisissez-la bien, Je suis en Jésus. Pour mieux me trouver, prenez mon adresse marquez-la très bien, Je suis en Jésus
Je suis délivré, je suis sécurisé, je ne suis plus de ce monde, Je suis en Jésus. (2)
La vie en Jésus c’est l’abondance en abondance, je suis au bon côté, Jésus m’a sauvé(2). Réf.FIN…

NINAKUJA KWAKO YESU

Image
Écouter le titre ici
LA CHANSON 1. NINAKUJA KWAKO YESU
REF: Ninakuja kwako yesu, nakuletea moyo wangu nikubali eh Mwokozi niwe wako siku zote. (2)
I.Nilikuwa mupotevu ninarudi kwako Yesu, ninavunja magoti yangu, ni samee Bwana Yesu. (2) Mabaya yote nilitenda ni arufu mbaya mbele yako, nina liya eh Mwokozi ui takase moyo wangu. Wondoshe ndani yangu majivuno, wondoshe kiburi na wongo wote, zambi zote nizi ache. Wizi na uchawi wote, kulevika kufuta, tena niwezeshe nizi ache zambi zote niwe wako.
II.Nili kuwa katika giza ukani tilia nuru, aleluya ni furaha kuitwa mwana wa Mungu. Ni saidiye Bwana Yesu kuongoza moyo wangu, peke yangu sita weza niongoze maishani.
Ulilipa ndeni zote za makosa yangu Bwana, aleluya ni furaha kuitwa mwana wa Mungu. Ni saidiye bwana Yesu kuongoza moyo wangu, peke yangu sita weza niongoze maishani. Ref.FIN…

Traduction de la chanson : NINAKUJA KWAKO YESU (Je viens à toi Jésus)
REF. Me voici devant ta face Jésus, Je t'apporte mon cœur Accepte-moi, que je t'appartienne…

AKSANTI SANA BWANA

Image
Écouter le titre ici


LA CHANSON 2. AKSANTI SANA BWANA
I.Aksanti sana BabaMufalme wetu, Aksanti sana Baba mwenye uruma. Baba usifiwe, Baba uhimidiwe. Aksanti sana Baba Mungu mwenye uruma, kwa kupenda ulimwengu, ukatuma mwana wako Yesu e eh afe kwa ajili yetu.
II.Aksante Bwana Yesu mwokozi wetu, uliacha kiti cha enzi kule juu mbinguni bwana wangu eh! Uka shuka duniani kwa ajili ya kutu filia. Bwana usifiwe, Mfalme eh wa wafalme.
III.Aksante Bwana Yesu uliye teseka juu yetu, Ulizarauliwa Bwana, naku kataliwa, Ulipigwa fimbo, ulitemewa mate, ulivikwa taji ya miba ili mimi niwe uhuru. Bwana usifiwe, Mfalme wa wafalme.
IV.Ulivuliwa mavazi yako ya utukufu , uli sulubishwa msalabani ili mimi nisamehewe. Kule msalabani ukalia Bwana; -Ellohi, Ellohhi, Ellooohim; -Ellohi, Ellohim, lamasaba katani; Baba yangu, Baba yangu e mbona umeni acha ah! (2)/ X2
Ulikufa Bwana kule msalabani, ukachomwa mkuki damu ikamwangika yooh! kya kawaida kwetu ulimwenguni: kuka pita sikutatu Bwana uka fufuka toka wafu. Aksante B…

NANI AWEZAYE?

Image
Écouter le titre ici


LA CHANSON 3. NANIAWEZAYE?
I.Nani awezaye kufanana na Yesu, nani wa uwezo aliye kama yeye. Nani wa uruma aliye kama Yesu, nani wa mapendo aliye kama yeye. Mbingu duniani sione mwingine yule anaweza kufanana na Yesu. Kule juu, hapa chini hakuna mwingine, hapa duniani hakuna kama Yesu. Akatoka mbinguni aka shuka duniani, akakufa musalabani kwa ajili yetu sisi.Wa mapendo kama hiyo asija kuwepo, milima na mabonde yana sifu     jina lake (2).
Transit: Bwana Mungu uliumba mbinguna dunia, uka umba mutu atawale duniani. Ndege za anga wa sifu jina lako, milima na mabonde ya sifu jina lako (2).
II.Nako kimela wapi soki epayi nayo te, nako talela nani soki yo te Masiya. Nako batama wapi soki epayi nayo te, na tango ya ba mpasi nanga libota ekoki koboya ngai. Soki na taleli Papa akoki kopesa ngai lobiko te, soki na taleli nganga kisi akoki kopesa ngai lobiko te. Lobiko ya solo na biso ewuti bobele epayi na Yesu, mobateli mitema Ye mosungi malamu, yende elonga na ngai, yende eyano na n…